" "
บรรจุภัณฑ์อาหารของ CP ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม

มาร่วมกันบอก CP ให้ลดใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์

จากการเก็บขยะและตรวจสอบแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติกที่พบในสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2561-2565 ของอาสาสมัคร ผู้บริจาคกรีนพีซ รวมถึงเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ พบบรรจุภัณฑ์อาหารของ CP ในสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 

CP มีส่วนสำคัญในการลดมลพิษพลาสติกปริมาณมหาศาล โดยรับผิดชอบขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ของตนเอง และไม่ทิ้งให้เป็นภาระจัดการแก่สิ่งแวดล้อม ชุมชน เทศบาล และหน่วยงานกำจัดขยะในท้องถิ่นที่กำลังแบกรับภาระการจัดการขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งอยู่

มันยากมากที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของ CP โดยไม่มีพลาสติกติดมือกลับบ้าน พวกเราอยากเห็น CP ในฐานะบริษัท FMCG รายใหญ่ของไทย แสดงความเป็นผู้นำในการลดใช้พลาสติกในสินค้าของตนเองให้ได้มากที่สุด โดยเริ่มจาก

  1. งดแจกถุงและหลอดในร้านสะดวกซื้อทุกสาขาทั้งที่ดำเนินการโดย CP และสาขาในเครือทั้งหมด
  2. รับแก้วและกล่องส่วนตัวของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ
  3. รับคืนบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังการใช้งานของผลิตภัณฑ์ในเครือทั้งหมดมิให้เล็ดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อม 
  4. ติดตามตรวจสอบปริมาณขยะพลาสติกที่บริษัทรับกลับคืนเพื่อนำมาวิเคราะห์ต้นทุนภายนอกและนำไปสู่การออกแบบนวัตกรรมที่จะช่วยลด บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ภายในปี 2573 เราอยากเห็น CP ลงมือทำอย่างจริงจัง โดย

  1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยไม่พึ่งพาพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 100%
  2. พัฒนาระบบยืมคืน มัดจำภาชนะ และริเริ่มระบบเติมสินค้าเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการลดพลาสติก 100%
  3. ลด “บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้” ให้อยู่ในระดับเทียบเท่าปี 2561
  4. หลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ผิดพลาด(false solution) เช่น การเผาขยะผลิตไฟฟ้าและพลาสติกชีวภาพ

คน ร่วมลงชื่อแล้ว

เหลืออีก คน สู่เป้าหมาย