" "

ร่วมเรียกร้องบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็ว (Fast Moving Consumer Goods) ยกเลิกพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอาจมีต้นทุนต่ำสำหรับบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็ว (Fast Moving Consumer Goods) แต่ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมของเราต้องแบกรับต้นทุนจริงของมลพิษพลาสติก

อ่านรายงาน วิกฤตแห่งความสะดวกสบาย

คน ร่วมลงชื่อแล้ว

เหลืออีก คน สู่เป้าหมาย

การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเพื่อต่อกรกับมลพิษพลาสติก

___

GP0STTYL1_PressMedia

นานเกินไปแล้วที่บริษัทยักษ์ใหญ่กอบโกยรายได้มหาศาล โดยยัดเยียดบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้ผู้บริโภคโดยไม่มีทางเลือก

บริษัทต่างๆ เช่น เนสท์เล่, พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล, เป๊บซี่โค, ยูนิลีเวอร์, โคคา-โคล่า, มาร์ คราฟท์ ไฮนซ์, มอนเดเลซ, คอลเกต ปาล์มโอลีฟ, จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน, และดานอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็ว (Fast Moving Consumer Goods) กำลังเพิ่มปริมาณพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง แม้ว่าบริษัททั้งหลายนี้อ้างว่ารู้ข้อมูลเล็กน้อยว่าปลายทางของบรรจุภัณฑ์พลาสติกของตนจบลง ณ ที่ใด ทางแก้ปัญหากลับเป็นเพียง การเน้นไปที่การเพิ่มความสามารถรีไซเคิลเท่านั้น

90% ของพลาสติกเหล่านี้ไม่ได้รับการรีไซเคิล

การรีไซเคิลไม่ไช่ทางออกของปัญหา พลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล แต่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือถูกนำไปเผาและและปล่อยมลพิษกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อม

เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวไปพร้อมกัน

Photo 3

ขยะพลาสติกจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าภายในปี 2050

พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งถูกออกแบบมาให้ใช้เพียงแค่เสี้ยวนาทีและถูกโยนทิ้ง พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราว แต่จะคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมนานนับทศวรรษ ก่อมลพิษในทะเลและมหาสมุทร แหล่งน้ำและผืนดิน ดิน และส่งผลกระทบต่อสัตว์และมนุษย์

ตั้งแต่ ค.ศ. 1950 พลาสติกถูกผลิตขึ้นกว่า 8 พันล้านตัน ปริมาณเทียบเท่าวาฬสีน้ำเงิน 47 ล้านตัว และคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2050 การผลิตพลาสติกจะเพิ่มเป็นสี่เท่า ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ข้อเรียกร้องของกรีนพีซ

กรีนพีซเรียกร้องให้ภาคการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็ว (Fast Moving Consumer Goods—FMCGs) และบริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับแนวทางปฏิบัติ 4 ประการดังต่อไปนี้


1. เปิดเผยข้อมูล “รอยเท้าพลาสติก (plastic footprint)” โดยที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้

2. มุ่งมั่นที่จะลดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละปี

3. ขจัดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งที่เป็นปัญหาและไม่จำเป็นมากที่สุดภายในปี 2562

4. ลงทุนกับระบบนำกลับมาใช้ซ้ำและระบบกระจายสินค้าแบบใหม่

GP0STTCY7_Medium_res-1
ร่วมกับเรา

ร่วมผลักดันงานรณรงค์

ร่วมลงชื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เสียง 1 เสียงของเราคือความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงให้สิ่งแวดล้อมของโลกดีขึ้น

พลาสติก
ร่วมกับเรา

อาสาสมัคร

โลกที่เปราะบางใบนี้ต้องการกระบอกเสียง ต้องการการแก้ไข ต้องการการเปลี่ยนแปลง โลกใบนี้ต้องการคุณ

บริจาค
ร่วมกับเรา

สนับสนุนงานรณรงค์

กรีนพีซถูกขับเคลื่อนโดยคนเช่นคุณ การร่วมบริจาคเงินในวันนี้ของคุณ จะกลายเป็นพลังผลักดันในการเปิดเผยข้อมูลการทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงปัญหา และวิธีการที่จะหยุดยั้งวิกฤติดังกล่าว