" "

ในช่วงปี พ.ศ.2559-2561 มีการนำเข้าขยะพลาสติกในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มจากเดิมร้อยละ 171 หรือเท่ากับปริมาณ 2 ล้านตัน ขยะพลาสติกส่วนใหญ่ถูกส่งมาจากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และสหราชอาณาจักร

ขยะพลาสติกส่วนใหญ่กลายเป็นมลพิษปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมและไม่มีการนำไปรีไซเคิลแม้แต่น้อย

แม้ว่าผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรับรู้ถึงวิกฤตมลพิษพลาสติก แต่ผู้นำทั้งหลายยังไม่ทำงานร่วมกันเพื่อต่อกรกับปัญหาอย่างที่ควรจะเป็น ยิ่งไปกว่านั้น ประเด็นนี้ไม่ได้เป็นวาระการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี พ.ศ.2562 อีกด้วย

มาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง การสนับสนุนอันล้นหลามจากภาคประชาชนจะผลักดันให้เกิด ปฏิญญาร่วมของอาเซียนเพื่อห้ามการนำเข้าขยะพลาสติกนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ร่วมส่งสาส์นถึงผู้นำอาเซียนว่า “อาเซียนไม่ใช่ถังขยะของโลก”

เรามีข้อเสนอต่อประเทศสมาชิกอาเซียนว่า :

  • ห้ามการนำเข้าขยะพลาสติกทุกรูปแบบ รวมทั้งการนำเข้าในนามของการ “รีไซเคิล” และรับประกันว่าว่าทุกประเทศในอาเซียนให้สัตยาบันในสัตยาบันภาคแก้ไขของอนุสัญญาบาเซล (Basel Ban Amendment)
  • สร้างนโยบายระดับภูมิภาคแบบองค์รวมที่มุ่งสู่การลดการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างมีนัยสำคัญ และเอื้อให้เกิดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใช้ซ้ำและระบบทางเลือกในการจัดส่งและกระจายสินค้า
  • ผลักดันกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีความยั่งยืนและเป็นธรรมบนพื้นฐานของแนวทางขยะเหลือศูนย์ (zero waste) ที่ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่ต้องพึ่งพาแบบแผนการถลุงใช้ทรัพยากร การผลิต การบริโภคและการเกิดของเสียอย่างไร้ขีดจำกัด

คน ร่วมลงชื่อแล้ว

เหลืออีก คน สู่เป้าหมาย

โลกร้อน
ร่วมกับเรา

ร่วมผลักดันงานรณรงค์

ร่วมลงชื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เสียง 1 เสียงของเราคือความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงให้สิ่งแวดล้อมของโลกดีขึ้น

พลาสติก
ร่วมกับเรา

อาสาสมัคร

โลกที่เปราะบางใบนี้ต้องการกระบอกเสียง ต้องการการแก้ไข ต้องการการเปลี่ยนแปลง โลกใบนี้ต้องการคุณ

บริจาค
ร่วมกับเรา

สนับสนุนงานรณรงค์

กรีนพีซถูกขับเคลื่อนโดยคนเช่นคุณ การร่วมบริจาคเงินในวันนี้ของคุณ จะกลายเป็นพลังผลักดันในการเปิดเผยข้อมูลการทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงปัญหา และวิธีการที่จะหยุดยั้งวิกฤติดังกล่าว