หยุดทำลายความมั่นคงทางอาหาร #NoCPTPP

GP1SVCHH_Medium_res

ร่วมส่งเสียงบอกนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี ให้ยุติการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP)

คน ร่วมลงชื่อแล้ว

เหลืออีก คน สู่เป้าหมาย

ร่วมลงชื่อที่นี่


 

การเก็บและส่งต่อพันธุ์พืชไม่ใช่อาชญากรรม การเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ คือสิทธิพื้นฐานของเราทุกคน

ร่วมส่งเสียงบอกนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี ให้ยุติการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ในทันที เพื่อปกป้องสิทธิของเกษตรกร ความมั่นคงทางอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของไทย จากการครอบงำของบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย และบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลก 

 

ก่อนที่เส้นทางอาหาร 1 จานบนโต๊ะของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

การเข้าร่วมเป็นภาคี CPTPP คือการยอมรับข้อตกลงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือ UPOV 1991 ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

 

ผลกระทบหลักที่จะตามมารวมถึง

  • ตัดสิทธิพื้นฐานของเกษตรกรในการเก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่อในฤดูกาลถัดไป เพียงแค่เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อไปปลูกต่อก็จะมีโทษอาญาจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท
  • เกษตรกรไม่มีสิทธขายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยไม่แบ่งผลกำไรให้แก่เจ้าของพันธุ์ ซึ่งผลกระทบนี้จะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ยาที่แปรรูปจากพืชสมุนไพร
  • สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณธัญญาหารเพราะอาหารที่ผลิตได้มาจากการเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว และการผูกขาดของบริษัท นำไปสู่ความล่มสลายของวิถีการปรับปรุงพันธุ์และอาชีพนักปรับปรุงพันธุ์พืชรายย่อย รวมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเกษตรเดิมของไทยที่ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
  • เมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยที่เราปลูกอยู่อาจมีราคาสูงขึ้น 2-6 เท่า (การประเมินของไบโอไทยเมื่อเทียบกับราคาเมล็ดพันธุ์ที่สูงขึ้นของสหรัฐอเมริกาหลังจากเข้าร่วมอนุสัญญา UPOV1991) และอาหารแพงขึ้น เนื่องจากต้นทุนในการปลูกสูงขึ้น 
  • เสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์อาหารที่ปนเปื้อน GMO (การดัดแปลงพันธุกรรม) เนื่องจากอนุสัญญา UPOV1991 เปิดโอกาสให้นำพันธุ์พืชพื้นเมืองของไทยไปใช้ประโยชน์ โดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการรับรองความปลอดภัย และสามารถนำกลับมาทำผลประโยชน์จากเกษตรกรและผู้บริโภคได้

การเข้าร่วมภาคี CPTPP นั้นเป็นการเปิดเสรีทางการค้าที่ได้ไม่คุ้มเสีย โดยเพิ่มโอกาสทางการค้าเพิ่มขึ้นกับประเทศอีกสองประเทศเท่านั้น ซึ่งไทยสามารถทำสัญญาทางการค้าในรูปแบบทวิภาคีได้ เมล็ดพันธุ์คือทรัพยากรธรรมชาติไม่ควรเป็นทรัพย์สินของบริษัท และการยอมรับ CPTPP คือการยอมให้อาหารของเราถูกยึดกุมโดยบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่เพียงหยิบมือ

 

หยุดการผูกขาดการครอบครองเมล็ดพันธุ์ หยุด CPTPP
 2 

แชร์เรื่องราวนี้กับเพื่อนของคุณ

การสนับสนุนของทุกคนทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้

3

มีส่วนร่วมกับเรา

ไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อโลกของเรา ทั้งการลงชื่อสนับสนุนงานรณรงค์ หรือร่วมเป็นอาสาสมัครร่วมกิจกรรมปกป้องสิ่งแวดล้อม พลังของเราก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างโลกที่น่าอยู่ ยั่งยืนและปลอดภัยได้ดังที่เราต้องการ

GP0STTCY7_Medium_res
ร่วมกับเรา

ร่วมผลักดันงานรณรงค์

ร่วมลงชื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เสียง 1 เสียงของเราคือความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงให้สิ่งแวดล้อมของโลกดีขึ้น

154bb331-gp0stsfmp-768x512
ร่วมกับเรา

อาสาสมัคร

โลกที่เปราะบางใบนี้ต้องการกระบอกเสียง ต้องการการแก้ไข ต้องการการเปลี่ยนแปลง โลกใบนี้ต้องการคุณ

f5cbcf44-8b690f20-24a8087
ร่วมกับเรา

สนับสนุนงานรณรงค์

กรีนพีซถูกขับเคลื่อนโดยคนเช่นคุณ การร่วมบริจาคเงินในวันนี้ของคุณ จะกลายเป็นพลังผลักดันในการเปิดเผยข้อมูลการทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงปัญหา และวิธีการที่จะหยุดยั้งวิกฤติดังกล่าว