ดาวน์โหลดรายงาน

ผลการตรวจสอบแบรนด์(Brand Audit) จากขยะพลาสติกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2561-2565

บันทึกข้อมูลบริษัทและแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติกทั้งสิ้น 46,929 ชิ้น จากบริษัทเจ้าของแบรนด์สินค้า 766 บริษัท แบรนด์สินค้า 2,005 แบรนด์ที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่อาสาสมัครกรีนพีซและเครือข่ายต่าง ๆ 559 คน ร่วมกันเก็บขยะและบันทึกข้อมูลใน 13 พื้นที่ 11 จังหวัดทั่วประเทศไทยในระยะเวลากว่า 5 ปี

การตรวจสอบแบรนด์จากขยะพลาสติก หรือ Brand Audit เป็นการเก็บข้อมูลว่าขยะพลาสติกในการเก็บในพื้นที่นั้น ๆ มาจากแบรนด์สินค้าอะไร เป็นขยะประเภทไหนและผลิตจากวัสดุอะไร ซึ่งการตรวจสอบแบรนด์ในลักษณะนี้จะช่วยให้เรารู้ว่าต้นทางของมลพิษพลาสติกคือบริษัทใด และบริษัทใดต้องมีความรับผิดชอบต่อขยะพลาสติกมากที่สุด

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ผู้ผลิตและเจ้าของแบรนด์สินค้าแสดงบทบาทความรับผิดชอบทางสาธารณะในเรื่องมลพิษพลาสติก โดยไม่ผลักภาระการจัดการปัญหาพลาสติกให้แก่กลุ่มผู้บริโภคเพียงกลุ่มเดียว

รายงาน ผลการตรวจสอบแบรนด์(Brand Audit) จากขยะพลาสติกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2561-2565

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลดรายงาน